Lokalföreningar


Våra Lokalföreningar i Västmanland


RSMH Fenix är i nuläget vilande

Om du är intresserad av att engagera dig i RSMH:s

föreningsarbete i Västerås så är du välkommen

kontakta RSMH Västmanlands läns distrikt

för mer information.


RSMH Hallstahammar

Surbrunnsvägen 4 D

734 32 Hallstahammar

0220-163 40

hallstahammar@rsmhvastmanland.se

Hemsida: www.rsmhhallstahammar.se


RSMH Sala

Gruvgatan 6 B

733 30 Sala

070-257 55 11

sala@rsmhvastmanland.se


RSMH Västmanlands distrikt
Surbrunnsvägen 4 D
734 32 Hallsthammar
070-257 55 11